ثبت نام در باشگاه مشتریان
لطفا قبل از ثبت نام، نکات زیر را در نظر داشته باشید:
  • به منظور استفاده از خدمات متنوع باشگاه باید حتما ثبت نام شما تایید شود.
  • برای تایید ثبت نام لازم است که تا کنون از حداقل خدمات بیمارستان عرفان استفاده نموده باشد.
  • اطلاعات درخواست شده را بدقت و بصورت صحیح وارد کنید.
  • درصورتی که اطلاعات وارد شده صحیح نباشد، ثبت نام شما تایید نخواهد شد.
  • در وارد کردن کد ملی دقت کنید، چون از آن بعنوان نام کاربری استفاده خواهد شد و امکان تغییر آن وجود ندارد.
  • در وارد کردن ایمیل دقت کنید، چون از آن برای تایید هویت و همچنین بازیابی رمز عیور استفاده خواهد شد.
  • قبل از ثبت نام حتما قوانین و مقررات باشگاه مشتریان بیمارستان عرفان را مطالعه نمایید.
  • اگر درحال حاضر عضو باشگاه هستید از اینجا وارد صفحه ورود به باشگاه شوید.

فرم ثبت نام

  (مشاهده قوانین و مقررات باشگاه)