میگرن
  • 1795/11
  • 1

میگرن

شواهد فزاینده حاکی ‌از آن است که تقریباً تمام موارد سر دردهایی که به سینوس‌ها نسبت داده می‌شوند، در واقع سر دردهای میگرنی هستند در نتیجه مصرف داروهای ضد احتقان (پرخونی مخاط) یا آنتی‌بیوتیک‌ها این سر دردها را تسکین نمی‌بخشد. (ادامه)

افتتاح باشگاه مشتریان
  • 1795/11
  • 0

افتتاح باشگاه مشتریان

این قسمت این امکان را به شما می دهد تا مشکل و سوالاتی که در حین کار با سامانه با آن روبرو شده اید را از طریق تیکت مطرح نمایید ؛ که در اصطلاح به این کار ایجاد تیکت می گویند. (ادامه)


افتتاح باشگاه مشتریان
ناشناس 1395/11/17 0

این قسمت این امکان را به شما می دهد تا مشکل و سوالاتی که در حین کار با سامانه با آن روبرو شده اید را از طریق تیکت مطرح نمایید ؛ که در اصطلاح به این کار ایجاد تیکت می گویند. (ادامه)

میگرن
ناشناس 1395/11/17 1

شواهد فزاینده حاکی ‌از آن است که تقریباً تمام موارد سر دردهایی که به سینوس‌ها نسبت داده می‌شوند، در واقع سر دردهای میگرنی هستند در نتیجه مصرف داروهای ضد احتقان (پرخونی مخاط) یا آنتی‌بیوتیک‌ها این سر دردها را تسکین نمی‌بخشد. (ادامه)


اخبار سلامت